Miesiąc: kwiecień 2023

2022

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Informacja dodatkowa Rachunek zysków i strat Bilans za 2022

Oferty pracy

Nabór kandydata na wolne stanowisko urzędowe starszy referent Nabór starszy referent Oświadczenie Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji Informacja o kandydatach Informacja o wyniku naboru

Skip to content