2023

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Rachunek zysków i strat Bilans za 2023

2023 Read More »