Statut

Statut do wglądu dostępny jest w bibliotece Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie im. Janusza Korczaka.

Skip to content