Informacje ogólne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka

62-500 Konin,
ul. Kaliska 19

tel. 63 242 91 61
fax. 63 242 63 89

e-mail: sekretariat@sosw.konin.pl
www.sosw.konin.pl

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 maja 2012 roku obsługę bankową dla SOSW wykonuje Getin Noble Bank S.A. na następujących rachunkach bankowych:
– rachunek podstawowy nr: 61 1560 0013 2015 2802 3186 0001
– rachunek ZFŚS nr: 34 1560 0013 2015 2802 3186 0002

„Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.”
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 61

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Inicjatywa powołania Biuletynu Informacji Publicznej ma na celu realizację tego prawa poprzez utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji publicznych obejmującej cały kraj. Ma ona ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.

Skip to content