04.05.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Szkolna ławka dla każdego” w ramach projektu Dostępna Szkoła zgodnie z INDYWIDUALNYM PLANEM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI (IPPD) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie”.

04.05.2022 Read More »