Menu

2022

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Informacja dodatkowa Rachunek zysków i strat Bilans za 2022

2022 Read More »

Oferty pracy

Nabór kandydata na wolne stanowisko urzędowe starszy referent Nabór starszy referent Oświadczenie Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji Informacja o kandydatach Informacja o wyniku naboru

Oferty pracy Read More »

04.05.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Szkolna ławka dla każdego” w ramach projektu Dostępna Szkoła zgodnie z INDYWIDUALNYM PLANEM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI (IPPD) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie”.

04.05.2022 Read More »

Do odważnych świat należy

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Do odważnych świat należy” Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji przez Miasto

Do odważnych świat należy Read More »

Skip to content