admin

Informacja dla interesantów

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Koninie czynny jest codziennie od godz. 7.00 – 15.00 tel. (63) 242 91 61 Dyrektor Aneta Strużyńska, przyjmuje codziennie w godz. 10.00 – 14.00. Na rozmowę z Dyrektorem w innych godzinach, można umówić się telefonicznie. Podania, pisma można wysyłać na adres sekretariat@sosw.konin.pl

Informacja dla interesantów Read More »

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie. Data

Deklaracja dostępności Read More »

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy, że: 1.

Klauzula informacyjna Read More »

Statut

Statut do wglądu dostępny jest w bibliotece Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie im. Janusza Korczaka.

Statut Read More »

Skip to content