admin

04.05.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Szkolna ławka dla każdego” w ramach projektu Dostępna Szkoła zgodnie z INDYWIDUALNYM PLANEM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI (IPPD) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie”.

Do odważnych świat należy

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Do odważnych świat należy” Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji przez Miasto …

Do odważnych świat należy Read More »

Informacja dla interesantów

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Koninie czynny jest codziennie od godz. 7.00 – 15.00 tel. (63) 242 91 61 Dyrektor Katarzyna Rzymkowska, przyjmuje codziennie w godz. 10.00 – 14.00. Na rozmowę z Dyrektorem w innych godzinach, można umówić się telefonicznie. Podania, pisma można wysyłać na adres sekretariat@sosw.konin.pl

Skip to content