logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Janusza Korczaka
                         

                                             


Skargi, wnioski, zapytania do urzędu


W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00-15:00) do sekretariatu instytucji mieszczącego się  przy ul. Kaliskiej 19 w Koninie na następujących nośnikach danych:

a. Pamięć masowa USB 1.1 ; 2.0 ; 3.0

b. Płyta CD-RW ; DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

4. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

5. Akceptowalne formaty załączników to:

§ DOC, RTF

§ XLS

§ CSV

§ TXT

§ GIF, TIF, BMP, JPG

§ PDF

§ ZIP

6. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

7. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.